Input:

Prenos daňovej povinnosti na drobný materiál v roku 2019

10.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.52 Prenos daňovej povinnosti na drobný materiál v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

Chceme sa opýtať k postupu pri prenose daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g). Sme platiteľom DPH, nakupujeme na bločky z ERP rôzne materiály, aj zo železa, ktoré používame na opravy našej budovy zaradenej v obchodnom majetku. Máme napríklad bloček na výrobu náhradného kľúča na vodovodnú batériu, rôzne šróby, kovové ventily, vrtáky, atď. Všetko sú položky v nízkej hodnote. Podľa akého zoznamu máme identifikovať, či sa na tieto výrobky vzťahuje prenos daňovej povinnosti? V colnom sadzobníku sú vymedzené výrobky tak všeobecne, že nevieme, či tieto konkrétne položky patria do kapitoly 72, alebo nie. Vzťahuje sa povinnosť prenosu daňovej povinnosti pri takýchto produktoch, aj keď ich kupujeme pre vlastnú réžiu?

Riešenie:

V § 69 ods. 12 písm. f) a g) bolo novelou zákona o DPH od 1. 1. 2018 zrealizované zrušenie limitu, ktorý bol dôležitý pre posúdenie prenosu daňovej povinnosti na platiteľa DPH v závislosti od limitu uvedenej dodávky.

Podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH, platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na (to znamená, že predávajúci zrealizuje na kupujúceho prenos daňovej povinnosti na druhého platiteľa dane)

f) dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka, ktoré nie sú bežne určené v nezmenenom stave na konečnú spotrebu,

g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka,28da)

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: