Input:

Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce v roku 2019

11.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.53 Prenos daňovej povinnosti na stavebné práce v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

V zmysle objednávky má dodávateľ dodať a osadiť betónové poklopy na šachty krytých odvodňovacích kanálov. Poklopy sú osádzané pomocou pojazdného žeriavu, nakoľko sú väčšej hmotnosti, aby boli pojazdné a nebolo ich možné odcudziť.

Prosím o usmernenie, či tieto práce máme považovať za stavebné a daňová povinnosť bude na strane odberateľa.

Riešenie:

S účinnosťou od 1. 1. 2016 na základe § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o DPH) je platiteľ dane, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, povinný platiť daň vzťahujúcu sa na:

1. dodanie stavebných prác,

2. dodanie stavby alebo časti stavby na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy (§ 8 ods. 1 písm. b) zákona o DPH),

3. dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia je stavebnou prácou, ktorá patrí do sekcie F podľa osobitného predpisu.

Pozn.: Miesto dodania tovaru s montážou alebo inštaláciou je v tom štáte, kde sa montáž tovaru alebo inštalácia tovaru fyzicky uskutočňuje a daňová povinnosť vzniká dňom, kedy kupujúci nadobudne právo nakladať s tovarom ako vlastník). Ak je inštalácia alebo montáž prácou, resp. výkonom uvedeným v kóde 41 až 43 CPA, platiteľ dane na celé plnenie, t. j. aj na samotné

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: