Input:

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní výrobku zo železného materiálu v roku 2019

8.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.50 Prenos daňovej povinnosti pri dodaní výrobku zo železného materiálu v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

Ako sa bude vzťahovať prenos daňovej povinnosti na výrobok spoločnosti, ktorá ho vyrobila zo železa, časť materiálu na výrobok bol dodaný odberateľom, časť materiálu bola dodaná dodávateľom výrobku, výrobok bol zváraný zo železného materiálu. Ako hotový bol dodaný na miesto určenia. Výrobok je súčasťou zariadenia v odberateľskej spoločnosti, ktorá si sama previedla montáž výrobku na zariadení. Náklad na vlastnú výrobu výrobku predstavuje cca 6 000 EUR bez DPH.

Uplatňuje sa v takomto prípade prenos daňovej povinnosti alebo nie?

Riešenie:

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH (prenos na platiteľa DPH).

V písmene g) máme uvedené dodanie určitých tovarov vo väzbe na colný sadzobník:

  • g) dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka iných ako uvedených v písmene a),

a v písmene j) sú uvedené stavebné práce:

  • j) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu, a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu.

Z uvedenej otázky vyplýva, že nejde o dodanie podľa písmena j), t. j. o druh stavby alebo dodanie tovaru s inštaláciou a montážou, ak inštalácia a montáž patria do sekcie F.

Napriek tomu je potrebné si dávať pozor aj na písmeno g), kde už bol limit 5 000 EUR od 1. 1. 2018 zrušený.

Ak sa vyrába výrobok, kde vstupujú rôzne súčasti, je potrebné vyhodnotiť konečný produkt, ktorý z toho vznikne. Napríklad výrobná firma na výrobu svojich výrobkov spotrebuje rôznorodý materiál zo železa, ktorý im dodávajú dodávatelia v závislosti od jeho zaradenia v spoločnom colnom sadzobníku, to znamená, že predávajú (fakturujú) buď s prenosom daňovej povinnosti alebo v bežnom režime s 20 % DPH.

Ak dodaný výrobok nepatrí do príslušnej kapitoly spoločného colného sadzobníka (ďalej len SCS), resp. do príslušných položiek SCS, potom dodávateľ pri jeho dodaní uplatní bežný režim dane.

§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH – kovy ako oceľ a železo a polotovary z kovov patriace do kapitoly 72 SCS a do položiek 7301, 7308, 7314 SCS, iných ako dodanie kovového odpadu a kovového šrotu:

  • kapitola 72 SCS železo a oceľ (celá kapitola podľa SCS),

  • položka 7301 SCS štetovnice zo železa alebo ocele, tiež vŕtané, razené alebo vyrobené zo zostavených prvkov; zvárané uholníky, tvarovky a profily, zo železa alebo ocele,

  • položka 7308 SCS konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií (napríklad mosty, časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, strechy a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne, prahy dverí, okenice, stĺpikové

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: