Input:

Prenos daňovej povinnosti pri výrobe hydraulických valcov v roku 2019

9.10.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.1.51 Prenos daňovej povinnosti pri výrobe hydraulických valcov v roku 2019

Ing. Ivana Glazelová


Príklad:

Nakupujeme tovar s prenosom daňovej povinnosti, komodity 72 a 73. Z uvedeného tovaru vyrábame hydraulické valce alebo ich používame ako náhradné diely pri opravách hydraulických valcov. Považuje sa táto výroba hydraulických valcov ako výrobok z kovu a máme povinnosť použiť prenos daňovej povinnosti? Ak použijeme pri výrobe aj nejaký iný výrobok, ktorý nespadá do prenosu daňovej povinnosti, už nemôžeme použiť prenos daňovej povinnosti?

Riešenie:

Prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH (prenos na dodanie uvedeného tovaru, podmienka tuzemský platiteľ druhému platiteľovi podľa § 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH) podliehajú tovary ktoré nám spadajú do kapitol 72 Spoločného colného sadzobníka a do položiek 7301, 7308 a 7314 Spoločného colného sadzobníka (napr. surové železo, polotovary zo železa alebo z ocele, štetovnice zo železa alebo ocele, konštrukcie mostov, veží, stožiarov, dvere, okná zárubne zo železa a ocele, sieťovina a pletivo zo železného alebo oceľového drôtu [§ 69 ods. 12 písm. g) zákona o DPH].

V prípade, že tento tovar zakomponujete a vytvoríte produkt, ktorý ale už nie je uvedený v uvedenej kapitole 72 a položkách 7301, 7308 a 7314, tak uplatňujete už klasickú dodávku bez prenosu daňovej povinnosti (okrem ak by ste zrealizovali dodanie tovaru do EU podľa § 43 zákona o DPH) ale pri dodaniach tuzemským odberateľom ak vytvoríte nový produkt, ktorý sa už nebude nachádzať v colnom sadzobníku pre uvedené kódy ktoré podliehajú prenosu uplatníte bežný režim, a to, že daná dodávka bude podliehať slovenskej DPH (nemá na to vplyv, že ste na výrobu použili materiál, ktorý podliehal prenosu alebo ktorý nepodliehal prenosu).

Pri sadzobnom zatriedení tovaru sa vychádza zo systému klasifikácie tovaru zavedeného na medzinárodnej úrovni, pričom sa vychádza aj zo stupňa spracovania, z použitého materiálu, z účelu použitia atď. (Príloha I k

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: