Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Povinnosti obcí v čase COVID-19

Lektor: JUDr. Marek Šmid, LLB.

Dátum: 29.5.2020

Čas konania: 9:00 - 10:00

Odvody do Sociálnej poisťovne a nároky na dávky zo Sociálnej poisťovne počas COVID-19

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 4.6.2020

Čas konania: 15:00 - 16:00

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Registračný formulár vyplňte TU.

 

Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 13,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

 

Produkt manažér

Prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak služba inštalácie alebo montáže je stavebnou prácou, je zavedený na základe článku 199 ods. 1 písm. a) smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len smernica), ktorý umožňuje členským štátom stanoviť, že osobou povinnou platiť daň je pri poskytnutí stavebných prác príjemca plnenia.

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní dane z pridanej hodnoty znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby daň neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez dane. A tu nastáva v praxi najčastejší problém.

POZOR od 1.1.2020 - novely zákona o DPH č. 317/2019 Z. z., 318/2019 Z. z. a 368/2019 Z. z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty sa od 1. januára 2020 dopĺňa o podrobné pravidlá, ktoré stanovujú povinnosti zdaniteľných osôb uskutočňujúcich dodávky predmetných tovarov, upravujú vznik daňovej povinnosti a určenie osoby povinnej platiť daň v prípadoch, keď sa pri uvedených tovaroch ukončia režimy a situácie, v ktorých sa uplatnilo oslobodenie od dane pri transakciách v colných skladoch, osobitných skladoch a daňových skladoch, a povinnosti prevádzkovateľov uvedených skladov.

Keďže téma prenosu daňovej povinnosti je najviac diskutovanou témou z oblasti DPH, prinášame jedinečnú online knihu, ktorá Vám dennodenne bude pomáhať pri riešení konkrétnych aplikácií v súvislosti s prenosom daňovej povinnosti.


Ing. Nadežda Fuksová
Odborná redaktorka

Čo nájdete v online knihe?

Aktuálne informácie

  • zákon o DPH
  • ostatné právne predpisy


Prenos daňovej povinnosti

  • Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach
  • Prenos daňovej povinnosti pri dodaní tovarov a služieb


Kontrolný výkaz


Štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA)


Praktické príklady

  • Fakturácia dodania tovaru alebo služby
  • Prenos daňovej povinnosti a výkazy
  • Prenos daňovej povinnosti a klasifikácia produkcie CPA


Čo je nové v online knihe?

Čo získate s on-line knihou?

  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve pre rok 2020,
  • všetky potrebné informácie z oblasti DPH v nadväznosti na prenos daňovej povinnosti budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

Ing. Juraj Válek, PhD.

Venuje sa témam z oblasti nepriamych daní, konkrétne dani z pridanej hodnoty, spotrebných a environmentálnych daní, ako aj problematike daňových únikov.


Ing. Monika Ziškayová

V oblasti daní a účtovníctva pôsobí 20 rokov. Od roku 2009 je členkou komory daňových poradcov. Venuje sa predovšetkým spracovaniu účtovníctva, daňovému poradenstvu pre klientov spolu s podporou spracovania otázok v oblasti daní a účtovníctva pre odborné periodiká ako aj príležitostnej lektorskej činnosti pre individuálnych záujemcov.


OBJEDNÁVKA

Spokojní zákazníci online knihy

"Prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach bol pre mňa ťažká téma. Hľadala som ucelené informácie k tejto téme, ale až v online knihe Prenos daňovej povinnosti som si konečne naštudovala v celku túto problematiku."
Silvia, M., Martin


"S kolegyňou sme potrebovali poradiť najmä v oblasti fakturácie, ktorá nám bola veľmi obtiažna. Online kniha Prenos daňovej povinnosti nám veľmi pomohla."
Martin, S., Banská Bystrica

 

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: